VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "Odblaskowo, widocznie, bezpiecznie"

Zapraszam uczniów SP nr 50 do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie „Odblaskowo, widocznie, bezpiecznie”.
Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Odblaskowy senior – odblaskowy wnuczek”. Prace powinny być artystyczną wypowiedzią uczestnika konkursu na temat bezpiecznego poruszania się dzieci i seniorów wieczorem po drodze.

Format pracy konkursowej: kartka A3.
Technika prac: dowolna plastyczna z wykluczeniem wyklejania plasteliną i materiałami sypkimi (praca płaska!).
W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe, ani przesłane drogą elektroniczną.

Proszę dostarczać prace, wraz z zabezpieczonymi załącznikami, do podpisanych tytułem konkursu pojemników przy portierni (w budynku B dla klas 1-3, w budynku A dla klas IV-VIII). Pracami klas młodszych zaopiekuje się p. Jolanta Komorowska.
Szkolny termin dostarczania prac konkursowych upływa 25.10.2021r.

Każda praca powinna posiadać wypełnioną KOMPUTEROWO i przyklejoną na odwrocie pracy w prawym dolnym rogu metryczkę (Załącznik nr 1). Rodzic / Opiekun Prawny w imieniu niepełnoletniego uczestnika konkursu oraz opiekun z ramienia placówki kierującej, mają obowiązek dołączyć do pracy konkursowej wypełnione oraz podpisane oświadczenie wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 2) - dołączamy luzem, nie przyklejamy do pracy!

Szczegółowy regulamin wraz z załącznikami do pobrania znajduje się na stronie Organizatora http://nowa.sp2dt.pl/index.php/konkursy. Będzie także dostępny na naszej szkolnej stronie internetowej

 

Zachęcam młodych artystów do wzięcia udziału w tym ważnym konkursie, traktującym o naszym bezpieczeństwie w ruchu drogowym.
Życzę ciekawych, twórczych pomysłów.
Iwona Karandziej

VIII EDYCJA Konkursu Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu na projekt witryny szkolnej strony internetowej.

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I – VIII do wzięcia udziału w VIII edycji Konkursu Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu na projekt witryny szkolnej strony internetowej.                                                

Zadanie polega na wykonaniu płaskiej pracy plastycznej lub grafiki komputerowej na papierze w  formacie: 27cm x 8cm .

W tym roku szkolnym prace konkursowe  muszą zawierać w swojej kompozycji 2 istotne elementy:

- wizerunek uczniów, przejawiających dowolną aktywność (np. spacerujących przed szkołą, bawiących się na placu zabaw lub na boisku, na szkolnym skwerze, uprawiających sport itd.),

-pomnik przyrody – dąb „Nestor”, będący ważnym symbolem dla naszej społeczności szkolnej i dumą dla mieszkańców Wrocławia.

Uczniowie poszczególnych oddziałów powyższy temat przedstawiają w scenerii charakterystycznej dla danej pory roku:

Załączniki:
Pobierz plik (ZGODA.pdf)ZGODA.pdf[ ]118 kB

Czytaj więcej...

DZIELI NAS PÓŁ WIEKU-XV edycja konkursu 

Liceum Ogólnokształcące nr XII we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego – Wrocławskim Centrum Seniora ogłasza XV edycję konkursu DZIELI NAS PÓŁ WIEKU.
Tematem konkursu jest PORTRET OSOBY STARSZEJ OD AUTORKI/AUTORA O CO NAJMNIEJ 50 LAT. Celem konkursu jest rozwijanie empatii i wzmacnianie więzi międzypokoleniowych i rodzinnych.

W tym roku nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:
• portretu literackiego – dowolna forma literacka (poetycka lub prozatorska), praca nie więcej niż cztery strony druku, dzieci ze szkół podstawowych prosimy o prace pisane odręcznie. Uwaga: chodzi o aktualny portret, charakterystykę, a nie biografię czy wspomnienia;
• fotografii – format min. 20cm x 30cm;
• pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką.

W kategoriach literackiej i plastycznej będą nagradzane prace konkursowe w dwóch grupach wiekowych: osobno prace dzieci ze szkół podstawowych i osobno młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.
Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, ufundowane przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego oraz Liceum Ogólnokształcące nr XII.

Prac nie należy podpisywać, ale oznaczyć je godłem/pseudonimem. Identyczne godło/pseudonim Autorki/Autora oraz dopisek: szkoła podstawowa należy umieścić na wierzchu koperty, zawierającej dane Autora/Autorki (imię i nazwisko, wiek, szkoła, klasa, numer telefonu) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnianie wizerunku w celach wynikających z konkursu, jak również zgodę opiekunów na udział w konkursie.

Szczegółowy regulamin konkursu i formularze do pobrania na stronach www.lo12.wroc.pl  oraz www.seniorzy.wroclaw.pl

Termin składania prac konkursowych do 30 październka 2020r. u szkolnego koordynatora konkursu, p. Barbary Łuczyk (budynek A).Termin nadsyłania prac do Organizatora – do 3 listopada 2020.

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy sukcesu.
Iwona Karandziej

XXVIII Dolnośląski Konkurs Plastyczny pt. "MÓJ ULUBIONY SUPERBOHATER"

Wrocławski Klub „ANIMA” serdecznie zaprasza dzieci oraz młodzież z Dolnego Śląska do udziału w XXVIII edycji konkursu plastycznego pt. „MÓJ ULUBIONY SUPERBOHATER”Proponowany konkurs jest pretekstem do artystycznej wizji dzieci i młodzieży nt. bohaterów, którzy odgrywają ważną rolę w ich życiu. Być może masz swojego superbohatera, osobę, która słynie z odwagi, dobroci i innych zalet. Może to być postać z komiksu (np. Batman, Wonder Woman), z filmu lub książki (np. Sherlock Holmes, Pippi Langstrumpf, Harry Potter) lub z otaczającej rzeczywistości (np. członek rodziny, ratownik medyczny, policjant).
 
Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę w FORMACIE MINIMUM A3 wykonaną wybraną przez siebie dowolną techniką plastyczną: ołówek, kredki, węgiel, pastele (zabezpieczone fiksatywą), farby (akwarela, akryl, gwasz, tempera, olej), batik, techniki graficzne (bez grafiki komputerowej), kolaż, itp. Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace płaskie, organizatorzy nie przyjmują prac przestrzennych ani prac przygotowanych grupowo.
Do pracy (na odwrocie) musi być przyklejona, wypełniona w całości DRUKOWANYMI LITERAMI karta zgłoszenia (do pobrania ze strony Organizatora: http://klubanima.pl/xxviii-konkurs-plastyczny-dla-dzieci-i-mlodziezy-moj-superbohater/ lub dostępna w załaczniku)
 
Do 5 listopada 2020 r. uczniowie klas I-III dostarczają prace konkursowe p. Jolancie  Komorowskiej (budynek B), uczniowie klas IV prace dostarczają do mnie w budynku B w dniu lekcji plastyki, a kl.V-VIII w budynku A.
 
Zachęcam wszystkich do aktywności twórczej i życzę udanych pomysłów.
Iwona Karandziej