bip

szkola z misja duze

instaling logo male

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FB FindUsonFacebook online 144 pl PL

Szanowni Państwo


Informuję, że uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym uzyskali celujące wyniki w nauce (przynajmniej 5 ocen celujących na świadectwie) oraz znaczne osiągnięcia w konkursach na szczeblu co najmniej wojewódzkim, mogą starać się o Stypendium Miasta Wrocławia.

Szczegółowe informacje, wnioski oraz formularze do wypłaty dostępne są na stronie: www.wroclaw.pl/uczniowski-program-stypendialny-ups

Wypełnione wnioski wraz z dokumentacją (kopia świadectwa, kopie dyplomów, formularz do wypłaty stypendium) proszę składać w gabinecie pedagoga szkolnego (budynek A, s. 13) do dnia 19.06.2019 r. do godz. 13.00.

Jednocześnie informuję Państwa, że zgodnie z zasadami i warunkami udzielania wsparcia finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych w szkołach na terenie Wrocławia (załącznik do uchwały nr XXVIII/563/16 Rady Miejskiej Wrocławia, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej może złożyć nie więcej niż trzy wnioski o przyznanie Stypendium Miasta Wrocławia. W związku z tym z wniosków, które zostaną dostarczone do pedagoga w dniu 19.06.2019 r. powołana komisja wybierze trzy, które zostaną przedstawione do akceptacji Radzie Pedagogicznej w dniu 21.06.2019 r.


Dorota Rogoza