PÓŁKOLONIE - ZASADY ORGANIZACYJNE


PIERWSZY DZIEŃ PÓŁKOLONII


* Przy wejściu do szkoły będzie informacja, w którym miejscu (pietrze, części szkoły) znajdują się sale
przeznaczone dla grup półkolonijnych. Sale będą oznaczone numerami grup (1-2, 3-4…).
* Dzieci zapisujemy do grup pierwszego dnia półkolonii. Uczestnicy, w miarę możliwości, będą dzieleni na
grupy pod względem wieku i ewentualnych przyjaźni. Proszę by przyjechali Państwo odpowiednio wcześniej
(ok. godz. 7.00) i zgłaszali podczas podziału, że dzieci/rodzeństwa chcą być w jednej grupie. Przyjazd na
ostatnią chwilę powoduje wiele nieporozumień związanych np. z brakiem miejsca w danej grupie.
Dwie/cztery ostatnie grupy są przeznaczone dla dzieci z klas IV-VII, pozostałe grupy dla dzieci z klas I-III.
* Proszę przestrzegać funkcjonowania grupy półkolonijnej zgodnie z zapisem dzieci pierwszego dnia półkolonii.
(Nie zamieniamy dzieci w grupach, po ustaleniu pierwszego dnia).
* Ze względu na dużą ilość dzieci, dopiero po przydzieleniu dziecka do grupy będą Państwo wiedzieli, który
program realizuje Państwa dziecko (program będzie wywieszony przy sali grupy, dostępny również na stronach
szkół i www.uksbasketfun.pl)
* Pierwszego dnia półkolonii zbieramy:
- oświadczenia samodzielnego powrotu dziecka do domu (jeśli jest taka potrzeba)
- upoważnienia do odbioru dzieci przez osobę nie będącą opiekunem prawnym (jeśli jest taka potrzeba)
- zgodę na zajęcia w parku trampolin.
Stosowne dokumenty są do pobrania na stronach szkół i stronie www.uksbasketfun.pl, będą również
wydrukowane, przygotowane w salach. Do wypełnienia zgód niezbędna jest znajomość nr dowodu osobistego
Państwa (rodzica/opiekuna prawnego) i osoby, którą chcecie Państwo upoważnić do odbioru dziecka. Dlatego
bardzo prosimy, aby mieli Państwo przygotowane dokumenty podczas zapisu dzieci do grup.
(na upoważnieniu do sp 67 niezbędny jest również podpis osoby upoważnianej do odbioru – proszę mieć ze
sobą już wypełniony dokument)


ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI Z PÓŁKOLONII


* Dzieci przyprowadzamy do godz. 7.45, chyba że na zajęcia w terenie potrzeba dużo czasu na dojazd – to
odpowiednio wcześniej. Będzie inf. przy wejściu do sali. Dzieci odbieramy do godz. 16.30.
* Dzieci przyprowadzamy i odbieramy ze szkoły, nie wyrażamy zgody na dowożenie i odbiór dzieci z innych
miejsc.
* Proszę zgłaszać wychowawcy przyprowadzenie i odbiór dziecka z półkolonii.


ZAOPATRZENIE DZIECKA NA PÓŁKOLONIE – OD PIERWSZEGO DNIA ZAJĘĆ!


* strój sportowy
(świeża koszulka, spodenki i skarpety, buty zmienne - sportowe, gumka do długich włosów),
* SKARPETKI ANTYPOŚLIZGOWE DO PARKU TRAMPOLIN,
* plecak na prowiant i wodę, w którym zmieści się także worek ze strojem sportowym.
* bidon/butelka, woda do picia jest na miejscu,
* strój na basen (kąpielówki/strój, klapki, czepek, okularki, ręcznik itp.)
* rękawiczki i czapka na lodowisko (kask, łyżwy wypożyczamy na miejscu)
* Bardzo proszę ubierać dzieci stosownie do panujących warunków atmosferycznych.
* Proszę, by dzieci jadły w domu śniadanie i miały ze sobą kanapki . Dzieci na półkolonii dostają owoc, wodę,
soczek i obiad.
Wszystkie rzeczy będzie można zostawić w szkole, w sali gdzie będą przebywały dzieci.
Na zajęciach i warsztatach są instruktorzy, proszę się nie obawiać, że dziecko sobie nie poradzi.
Podczas półkolonii obowiązuje zakaz używania telefonów , smartwatchy i gier.
Uczniowie szkoły, w której jest półkolonia, nie korzystają z zamykanych szafek , jeśli takie posiadają. Wszystkie
rzeczy (strój sportowy, buty zmienne, itp. trzymamy w salach/przygotowanych szatniach).

PÓŁKOLONIE

DLA DZIECI W WIEKU: 6-12 LAT

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Czeska 38, Wrocław

TURNUS I: 10-14.02.2020 r.

KOSZT: 140 zł turnus z wyżywieniem (obiad – drugie danie, owoc, soczek, woda)

OPIEKA DLA DZIECI: OD 7.00 DO 16.30

W PROGRAMIE:

  • zajęcia sportowe,
  • wyjście do Parku Trampolin,
  • kręgle (Skytower),
  • warsztaty kulinarne,
  • animacje teatralne
  • wyjście na lodowisko,
  • warsztaty „wolontariat dla zwierząt”,
  • warsztaty ekologiczne,
  • gry rekreacyjne, gry planszowe.

Podany program jest orientacyjny. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie.

ZAPISY I OPŁATY:

- karty kwalifikacyjne będą dostępne na portierni Szkoły – w formie papierowej,

w serwisie internetowym Szkoły oraz na www.uksbasketfun.pl

- zapisy przyjmowane są pod nr tel. 691 699 255

- rodzice, którzy zapisali dzieci 12.12.2019 r. zobowiązani są uregulować opłatę do 30.12.2019 r.,

 

- jeśli zostaną wolne miejsca zostanie wyznaczony kolejny termin zapisów,

- w przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata nie zostaje zwracana.

 

Opłata za półkolonie

 

UKS Basket Fun, ul. Dąbrowskiego 34/10, 50-457 Wrocław

BANK PEKAO S A 52124019941111001036687083

 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata nie zostaje zwracana.

TYTUŁ PRZELEWU: Imię i Nazwisko dziecka z dopiskiem: półkolonia w SP 50

(np. Jan Kowalski, półkolonie w SP 50)

 

Dodatkowe inf.: Paula Wiśniewska, 691 699 255, www.uksbasketfun.pl