Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

Zgodnie z decyzją wydziału merytorycznego Urzędu Miejskiego Wrocławia rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji na takich samych zasadach, jak w I etapie.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022