225

Wio­sna to czas, kiedy czę­ściej spę­dzamy czas na dwo­rze i świetna oka­zja do podnie­sie­nia świa­do­mo­ści eko­lo­gicz­nej uczniów oraz roz­wi­ja­nia ich moty­wa­cji do dba­nia o wła­sne oto­cze­nie- dla­tego ostat­nio zaję­li­śmy się, tema­tyką ochrony śro­do­wi­ska, recy­klingu.

Pod­czas zajęć dzieci dowie­działy się, jak mogą dbać o naszą pla­netę Zie­mię, a także, dla­czego warto segre­go­wać odpady i jak pra­wi­dłowo należy to wyko­ny­wać.
Na zakoń­cze­nie zajęć świe­tli­czaki wyko­nały samo­dziel­nie różne prace pla­styczne na te ważne tematy.

 

20230414 121724         IMG 20230413 133155

 

       IMG 20230413 133803 1                    IMG 20230413 155504 1 cr

 

 

 

 

wiosna1

Wiosna, ach to Ty !

 W naszej świetlicy szkolnej zapanowała
piękna, słoneczna i wiosenna aura. Wychowawcy świetlicy wspólnie z dziećmi
wykonali gazetki tematyczne oraz ozdobili świetlicę na powitanie wiosny. Już
niebawem będziemy mogli powrócić do naszych ulubionych aktywności na świeżym
powietrzu- zabaw ruchowych na boisku szkolnym oraz wyjść na szkolny plac zabaw.

 

      IMG 1487 1   IMG 1625    IMG 1512 

           IMG 1722        IMG 1725     IMG 1742                           IMG 1726

 

 

Ferie dobiegły końca. Czas na naukę i zabawę. Świetlica od pierwszych dni organizuje ciekawe zajęcia. Rozmawialiśmy o przedwiośniu, czym się charakteryzuje i jak je rozpoznać. Uczniowie tworzyli piękne pracę przedastawiające omawiany temat.

 

 

Już ozimina szumieć zaczyna, że nie powróci mróz.

I WIOSNA jest tuż, tuż....

 

IMG 20230228 WA0000

20230210 075533 gg

 

ZABAWA KARNAWAŁOWA 

  Zgodnie z tradycją „W karnawale, w karnawale… wielkie bale”, również i w naszej świetlicy odbyła się zabawa karnawałowa!!!

Były tańce i zabawy. Dzieci przebrały się w stroje i z wielką radością wspólnie się bawiły!!

 

Bal przebierańców jak co roku odbywa się w ostatni dzień przed feriami zimowymi. Z tej okazji życzymy wszystkim uczniom udanego odpoczynku i bezpiecznej zimowej zabawy!!!

 

 

20230210 072315                          20230210 072327


20230210 072415