Klasy I-III

bip

loga wspolnie unicef wroclaw

FB FindUsonFacebook online 144 pl PL

Liveworksheets

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W KLASACH I - III

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Dobiegł końca rok szkolny 2021/2022. 24 czerwca 2022 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego.  Uczniowie klas 1-3 pod opieką wychowawczyń zgromadzili się sali w budynku A. Tradycyjnie wszyscy odśpiewali hymn państwowy. Spotkanie zostało uświetnione krótkim programem artystycznym w wykonaniu uczniów klas I-III, którzy wierszem i piosenką podziękowali nauczycielom i dyrekcji. Rozdanie świadectw oraz pozostałych nagród książkowych dla uczniów odbyło się kameralnie w salach lekcyjnych.

Przed nami długo wyczekiwany czas radości i wolności. Czas zasłużonego odpoczynku po wielu miesiącach ciężkiej pracy – wakacje!

Dziękujemy za cały rok szkolny pełen wrażeń i sukcesów, życzymy wszystkim słonecznych, bezpiecznych wakacji, udanego wypoczynku i wielu niezapomnianych przeżyć.

DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU !

PHOTO 2022 06 24 18 38 552   PHOTO 2022 06 24 18 38 532     zdjęcie 2 zakończenie roku  

  

KAMPANIA „TYDZIEŃ DLA ZDROWIA” 

30.05. – 03.06.2022 r.

 CELE:

- aktywny udział uczniów w kampanii,

- propagowanie zdrowego stylu życia,

- wdrażanie i kształtowanie właściwych nawyków i przyzwyczajeń,

- kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

ZADANIA DLA KLAS I - III:

  1. 30.05.2022 - W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

Uświadomienie uczniom znaczenia aktywności fizycznej dla prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz zdrowia psychicznego. Zorganizowanie klasowych zabaw ruchowych na boisku szkolnym oraz klasowej „aktywnej przerwy”. Omówienie sposobów spędzania wolnego czasu.

  1. 31.05.2022 - WITAMINKI DLA CHŁOPCZYKA I DZIEWCZYNKI

Rozmowa na temat związku między jakością pożywienia a zdrowiem. Uczniowie mogą przynieść swój ulubiony owoc lub warzywo i opowiedzieć kolegom o wartościach odżywczych tego produktu. 

  1. 01.06.2022 – DZIEŃ SPORTU

Wielobój sprawnościowy (prowadzenie: A. Pawlak)

4 lekcja – klasy III

5 lekcja – klasy I

6 lekcja – klasy II

  1. 02.06.2022 - DZIEŃ WALKI Z HAŁASEM

Poszerzenie wiedzy uczniów na temat powszechnej obecności hałasu w środowisku człowieka, jego szkodliwego wpływu na zdrowie oraz sposobów jego zmniejszania. Uczniowie starają się zachować CISZĘ w klasie, na korytarzu i w stołówce.

  1. 03.06.2022 - DOBRY WZROK MAM – O OCZY DBAM

Rozmowa na temat roli zmysłu wzroku w życiu człowieka oraz higieny narządu wzroku.

PROSTA POSTAWA TO PODSTAWA

Przypomnienie uczniom o konieczności przyjmowania prawidłowej postawy w wykonywaniu codziennych czynności (pogadanka i ćwiczenia praktyczne).

Konkurs plastyczny „Moja szkoła” organizowany z okazji 40-lecia Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-III do udziału w konkursie plastycznym „Moja Szkoła”.

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 40-lecia naszej placówki oraz z okazji nadania jej imienia nowego Patrona, którym zostanie Zakład Narodowy im. Ossolińskich .

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria – klasy I

II kategoria – klasy II - III

Pracę należy wykonać w formacie A3 w dowolnej technice bez elementów sypkich, forma pracy płaska.

Termin dostarczenia prac konkursowych wraz ze zgodą na uczestnictwo upływa 31 maja 2022r.

Pracę dostarczamy wychowawcy klasy, zanosimy do sali 6 lub 18 w bud. B

W ramach wyróżnienia najciekawsze prace biorące udział w konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej przygotowanej na okoliczność Jubileuszu 40-lecia szkoły.

Dla wyłonionych przez Komisję konkursową laureatów przewiduje się dyplomy oraz nagrody książkowe.

Konkurs Rzecznika Praw Dziecka dla szkół na prace plastyczne z okazji Dnia Dziecka 2022

W imieniu Rzecznika Praw Dziecka serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie z okazji Dnia Dziecka.

Prace konkursowe oceniane będą w poniższych kategoriach:
a) klasy 0-IV szkoły podstawowej (w przypadku dzieci - obywateli Ukrainy uczęszczających do szkoły do tej kategorii będą brane pod uwagę prace autorów w wieku 6-10 lat);
b) klasy V-VIII szkoły podstawowej (w przypadku dzieci z Ukrainy autorzy prac w wieku 11-14 lat);

Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na temat praw dziecka (pokazujące przyjaźń, wspólną zabawę, rodzinę, miłość, także tę do ojczyzny).
Prace można wykonać dowolną techniką plastyczną (bez użycia programów komputerowych) - mogą to być rysunki, obrazy, instalacje przestrzenne, itp.

Spośród dostarczonych prac do szkolnego koordynatora konkursu, zostaną wybrane 3 prace z każdej kategorii, które będą reprezentować szkołę w konkursie. Oprócz pracy plastycznej dodatkowo trzeba dostarczyć Formularz oświadczenia rodzica/ opiekuna prawnego autora pracy zezwalający na zgłoszenie pracy do konkursu, na użycie danych autora pracy - imienia, nazwiska, wieku oraz szkoły, do której uczęszcza. Formularz oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Ogłoszenia konkursu z okazji Dnia Dziecka 2022 do niniejszego ogłoszenia. Do każdej pracy należy również dołączyć osobną kartkę z imieniem, nazwiskiem, klasą i tytułem pracy (jeśli posiada).
Szkolny termin składania prac jest do 27 maja 2022 r.

Czytaj więcej...