Zespół nauczycielek świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 50 we Wrocławiu serdecznie zapraszają wychowanków świetlic

i ich opiekunów do udziału

     XXI MIEJSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM

„MASKA KARNAWAŁOWA"

 

Cele konkursu:

 • rozbudzanie wyobraźni oraz wrażliwości i aktywności plastycznej u dzieci,
 • rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych,
 • budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi

Warunki uczestnictwa:

 • w konkursie uczestniczą tylko wychowankowie świetlic szkolnych z wrocławskich szkół
 • uczestnik dostarcza pracę w formie płaskiej lub trójwymiarowej ,wykonaną dowolną techniką plastyczną na adres organizatora /pocztą lub osobiście
 • z jednej placówki mogą być dostarczone trzy prace konkursowe

Termin :

 • prace należy dostarczyć do 5 lutego 2021r.
 • wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora 8 lutego 2021r.
 • laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe

Dodatkowe informacje można uzyskać u organizatora konkursu:

Tel: 71 798 68 54 w. 202

Wszystkim uczestnikom życzymy wspaniałych pomysłów i dobrej zabawy!!

 

Załączniki:

 1. Zgoda na udział w konkursie
 2. Zasady przekazywania danych uczestników pomiędzy placówkami
Załączniki:
Pobierz plik (konkurs styczeń.pdf)konkurs styczeń.pdf[ ]339 kB