W czasie wakacji sekretariat dla interesantów czynny od 8:00 do 14:00 w budynku B.

PODSUMOWANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Z ogromną satysfakcją informuję, że uczniowie naszej Szkoły w wyniku klasyfikacji rocznej roku szkolnego 2023/2024 otrzymali aż 244 świadectw z wyróżnieniem, co stanowi 37% populacji uczniów klas IV – VIII.

W trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego Statuetkę Nike za wybitne osiągnięcia uzyskane w trakcie edukacji w SP nr 50 otrzymały następujące osoby:

  • Michalina Majcher (uczennica kl. VIII A) – wyróżnia się wzorową postawą koleżeńską i społeczną; aktywnie działa w Szkolnym Klubie Wolontariusza; z sukcesami reprezentowała Szkołę w rozgrywkach piłki siatkowej, w których zdobyła m.in. tytuł Mistrza Dolnego Śląska; w klasach IV-VIII pięciokrotnie otrzymała świadectwo z wyróżnieniem – na świadectwie ukończenia Szkoły uzyskała średnią 5,00;
  • Nadia Dymkowska (uczennica klasy VIII B) – reprezentantka szkoły w konkursach wiedzy i artystycznych, m.in. w konkursach w ramach Wielkiej Nagrody Wrocławia, plastycznych organizowanych przez LOP, językowych i czytelniczych; zaangażowana w prowadzenie kroniki szkolnej, aktywnie działa jako wolontariuszka w Szkolnym Klubie Wolontariusza; w klasach IV – VIII czterokrotnie otrzymała świadectwo z wyróżnieniem – na świadectwie ukończenia Szkoły uzyskała średnią 5,17;
  • Krzysztof Pajek (uczeń klasy VIII C) – zdobywca wyróżnień w konkursach z zakresu przedmiotów ścisłych (m.in. matematycznych) i rozgrywkach szachowych; z sukcesami reprezentował Szkołę w zawodach pływackich, w których wielokrotnie stawał na podium; w klasach IV – VIII pięciokrotnie otrzymał świadectwo z wyróżnieniem – na świadectwie ukończenia Szkoły uzyskał średnią 5,39;
  • Mateusz Samsonowicz (uczeń klasy VIII C) - z sukcesami brał udział w różnych konkursach (m.in. historycznych); aktywnie działał w Samorządzie Uczniowskim;
    z sukcesami reprezentował Szkołę w zawodach pływackich,; w klasach IV – VIII czterokrotnie otrzymał świadectwo z wyróżnieniem – na świadectwie ukończenia Szkoły uzyskał średnią 5,11;
  • Julia Strzelecka (uczennica kl. VIII C) – zdobywczyni wyróżnień w konkursach polonistycznych, plastycznych; laureatka konkursu fotograficznego na szczeblu miejskim; z sukcesami reprezentowała Szkołę w zawodach pływackich, w których stawała na podium; w klasach IV – VIII pięciokrotnie otrzymała świadectwo z wyróżnieniem – na świadectwie ukończenia Szkoły uzyskała średnią 5,41.

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY!
JESTEŚMY BARDZO DUMNI Z OSIĄGNIĘĆ NASZYCH UCZNIÓW

Przemysław Dubaniowski
dyrektor Szkoły

Szanowni Państwo,

zapraszam do zapoznania się z kampanią społeczną “Nowe Prawo Taty”, którą Urząd Miejski Wrocławia realizuje z Fundacją Share The Care.

Kampania adresowana jest do rodzin z małymi dziećmi, szczególnie do ojców.  Jej celem jest dotarcie z informacją o nowych świadczeniach tylko dla ojców oraz tych prawach, które już mają.

W ramach kampanii powstał bezpłatny informator na temat praw przysługujących po urodzeniu dziecka pełen wiedzy i ojcowskich inspiracji, który można pobierać ze strony:
https://teamrodzina.pl/prawa-taty/

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

w najbliższy czwartek - 13.06.2024 r. ze względów organizacyjnych wszystkie lekcje będą skrócone do 30 minut (od pierwszej lekcji).

Harmonogram dzwonków dostępny na stronie Szkoły: http://sp50.wroclaw.pl/organizacja-pracy/dzwonki

Dyrekcja Szkoły