REKRUTACJA DO KLAS I – WRZESIEŃ 2023 R.
 
Rodzice dzieci, mających miejsce zamieszkania na osiedlu Lipa Piotrowska, Widawa, którzy chcą aby ich dziecko od roku szkolnego 2024/2025 zostało przeniesione do nowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Cynamonowej, mogą w tegorocznej rekrutacji w Szkole Podstawowej nr 20 i Szkole Podstawowej nr 50 wybrać dedykowaną dla nich klasę - oddział ogólny ul. Cynamonowa.


REKRUTACJA DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2023/2024

logo elemento wroc

rekrutacje.edu.wroclaw.pl

Zgłoszenia kandydatów do klas I w obwodowych Szkołach Podstawowych:

- rozpoczęcie 3 marca 2023 r. o godzinie 10:00.
- zakończenie 8 marca 2023 r. o godzinie 15:00.

Rekrutacja na wolne miejsca do klas I - oddziały ogólne/integracyjne w Szkołach Podstawowych:

- rozpoczęcie 26 maja 2023 r. o godzinie 10:00.
- zakończenie 30 maja 2023 r. o godzinie 15:00.