1

Szkoła Podstawowa nr 50  im. Ossolineum we Wrocławiu w roku 2022 pozyskała środki w ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica” 

Nasza szkoła w roku szkolnym 2022/2023 w ramach rządowego programu  „Aktywna tablica” otrzymała dofinansowanie 35000,00 zł.

Wsparcie finansowe w ramach programu zostało udzielone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii głównie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach Programu szkoła zakupiła:

  • dodatkowy osprzęt do terapii EEG Biofeedback
  • sprzęt do terapii metodą Warnkego
  • program multimedialny Spektrum PRO

EEG Biofeedback

2

EG Biofeedback to skuteczna i bezpieczna metoda terapeutyczna usprawniająca funkcjonowanie mózgu. Treningi mają atrakcyjną formę gier komputerowych w które dziecko z zaburzeniami funkcjonowania gra tylko i wyłącznie za pomocą własnych myśli. Ćwiczenia dostosowane są do wieku i możliwości pacjenta, mają charakter pozasłowny co jest szczególnie ważne u dzieci z zaburzoną mową, przy niepełnosprawnościach czy u dzieci z autyzmem. Trening EEG Biofeedback nastawiony jest na sukces. Osoba trenująca otrzymuje nagrody wyłącznie za samodzielne osiągniecia. Prawidłowo przeprowadzona terapia nie ma skutków ubocznych. Terapia zalecana jest dla osób w każdym wieku z różnymi zaburzeniami m.in. zaburzenia pamięci i uwagi, autyzm, zespół Aspergera, dysleksja, dysgrafia, zaburzenia snu, lęki, fobie, opóźniony rozwój mowy, pobudzenie psychoruchowe, moczenie nocne, zespół nadpobudliwości psychoruchowej ADHD, nerwica, dziecięce porażenia mózgowe, bóle głowy, silne zmęczenie, jąkanie.

Czytaj więcej...