Zbiorcza ocena jakości wody na pływalni krytej Szkoły Podstawowej nr 50 im. Ossolineum we Wrocławiu

za okres od 01.01.2023 r. do 31.01.2023 r.

Zbiorcza ocena jakości wody na pływalni krytej Szkoły Podstawowej nr 50 im. Ossolineum we Wrocławiu

za okres od 01.01.2022 r. do 31.01.2022 r.