Sprzedaż karnetów

od dnia 24.10.2023 r.

zapraszamy we wtorki w godz. 14.00-18.00

do sekretariatu szkoły w bud. A

Zbiorcza ocena jakości wody na pływalni krytej Szkoły Podstawowej nr 50 im. Ossolineum we Wrocławiu

za okres od 01.01.2022 r. do 31.01.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zapytanie ofertowe dotyczące usługi:
Świadczenie kompleksowej obsługi ratownictwa wodnego
na pływalni w Szkole Podstawowej Nr 50 im. Ossolineum we Wrocławiu
na rok 2023