Stołówka z certyfikatem

Szanowni Państwo !

Nasza Szkoła wzięła udział w projekcie „Promocja zdrowego żywienia i aktywności fizycznej we wrocławskich placówkach edukacyjnych” organizowanym przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego i otrzymała po raz kolejny certyfikat "Stołówki z certyfikatem zdrowego i racjonalnego żywienia". 

Certyfikat otrzymaliśmy po konsultacji z doradcą żywieniowym i  spełnieniu wymaganych kryteriów. Najważniejsze z nich to stosowanie się do listy produktów rekomendowanych dla stołówek oraz promowanie zasad zdrowego żywienia.

Więcej szczegółów: https://www.kuzniazdrowychnawykow.org.pl/certyfikacja-z-zakresu-zdrowego-zywienia/