W związku z zakończeniem naboru do oddziałów sportowych (piłka siatkowa, pływanie)
do Szkoły Podstawowej nr 50 im. Ossolineum we Wrocławiu, informujemy, że do wyżej wymienionych oddziałów zostało zakwalifikowane ponad 20 osób, co spełnia niezbędne kryterium do utworzenia takich oddziałów sportowych w szkole.

 

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego)

Z  poważaniem
wicedyrektor
Jarosław Jaroszewicz