Szanowni Państwo,

zapraszam do zapoznania się z kampanią społeczną “Nowe Prawo Taty”, którą Urząd Miejski Wrocławia realizuje z Fundacją Share The Care.

Kampania adresowana jest do rodzin z małymi dziećmi, szczególnie do ojców.  Jej celem jest dotarcie z informacją o nowych świadczeniach tylko dla ojców oraz tych prawach, które już mają.

W ramach kampanii powstał bezpłatny informator na temat praw przysługujących po urodzeniu dziecka pełen wiedzy i ojcowskich inspiracji, który można pobierać ze strony:
https://teamrodzina.pl/prawa-taty/

Kampania jest jednym z działań prowadzonych we Wrocławiu na rzecz równości i jest odpowiedzią na wdrożoną w kwietniu 2023 dyrektywę work-life balance (równowagi między życiem prywatnym a zawodowym), która przyznaje ojcom m.in. prawo do 9 tygodni nietransferowanego urlopu rodzicielskiego.

Rośnie liczba ojców korzystających z urlopów rodzicielskich. W 2022 roku z urlopu rodzicielskiego skorzystało 3,7 tys. ojców, w 2023 r. było ich już 19 tysięcy. To pozytywny trend, jednak to nadal tylko 7% uprawnionych mężczyzn.

Częstą przyczyną tak niskiego wykorzystania urlopów przez ojców jest brak znajomości swoich praw oraz stereotypy płciowe, które przypisują funkcje opiekuńcze głównie kobietom. To ważne, aby ojcowie znali swoje prawa i uwierzyli w to, że ich obecność w życiu dziecka jest tak samo kluczowa jak obecność mamy. Warto przestać postrzegać tatę jako pomocnika mamy czy “drugiego rodzica”. Ojciec jest równorzędnym, pełnoprawnym opiekunem dziecka. Młode pokolenia ojców chcą się angażować w opiekę nad dzieckiem i budować z nim trwałą więź, jednak wielu mężczyzn obawia się reakcji otoczenia - pracodawcy, kolegów, koleżanek czy rodziny. W kampanii „Nowe Prawo Taty” to również ojcowie zachęcają  do zmiany utartych schematów i przekonują, że czas spędzony z dzieckiem jest bardzo ważnym i wspaniałym doświadczeniem.

Zachęcam do włączenia się w promowanie partnerskiego modelu rodziny i przekazywania informacji o wszystkim osobom, które mogą być nią zainteresowane. 
https://teamrodzina.pl/prawa-taty/
https://www.wroclaw.pl/miasto-rownosci/rusza-kampania-nowe-prawo-taty/

Z wyrazami szacunku,
Alina Szeptycka
Pełnomocniczka Prezydenta Wrocławia ds. Równego Traktowania