"Fotografie to kęsy czasu, które można wziąć do ręki”

 Angela Carter

 

Wyniki III Miejskiego Konkursu Fotograficznego

" Jesień w moim obiektywie- mikrofotografia" !!!

 

Bardzo dziękujemy za tak ogromne zainteresowanie naszym konkursem.

 Ze względu na mniejszą ilośc  prac dzieci z klas 4-8, wyniki zostały rostrzygnięte jedynie w jednej kategorii wiekowej

 

I miejsce  IGNACY SKOWRONEK kl 1D Szkoła Podstawowa nr 50 we Wrocławiu

II miejsce NATALIA ROMANOW- HAJZLER kl 4 A Szkoła Podstawowa nr 29 we Wrocławiu 

III miejsce DOMINIK CIENIAWSKI kl 1B Szkoła Podstawowa nr 50 we Wrocławiu

WYRÓŻNIENIA

EMILIA KARPIŃSKA kl 1A Szkoła Podstawowa nr 50 we Wrocławiu

OLGA HLEBIONEK kl 1C Zespół Szkół nr 20 we Wrocławiu

URSZULA TUREK 1D Szkoła Podstawowa nr 50 we Wrocławiu

 

 

Serdecznie gratulujemy!!!

 

Po odbiór nagród i dyplomów zapraszamy do świetlicy w budynku B od 24.11.2023 !!! po godzinie 15:00

Przepraszamy za opóźnienie w wydawaniu dyplomów i nagród!!! 

person 3160685 640Tydzień Emocji  person 3160324 640

 

Uczniowie brali czynny udział w zajęciach kształtujących inteligencję emocjonalną. Rozpoznawali, nazywali i ćwiczyli zrozumienie emocji własnych, jak również innych osób. Uczyli się prawidłowego nawiązywania i podtrzymywania kontaktów międzyludzkich. Wyjaśniali w jaki sposób można radzić sobie w sytuacjach trudnych i jak należy reagować w momentach słabości. Uczniowie wysłuchali opowiadań o emocjach, po których mieli okazję do swobodnego wypowiadania swoich myśli i odczuć. Z entuzjazmem wykonywali pełne kolorów prace plastyczne.

 

 

IMG20231114112409

IMG20231114113801         IMG20231116133206

IMG 20231114 173845

IMG 20231106 143249673    IMG 20231106 143249673

IMG 20231114 173957IMG 20231116 153327

 

 

III MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY

„KUCHNIE ŚWIATA”

kuchnia amerykańska

zapraszamy do maps

I Organizatorzy

Organizatorami konkursu są Nauczyciele Świetlicy Szkolnej w SP nr 50 im. Ossolineum we Wrocławiu.

II Adresaci konkursu

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 1-3, którzy uczęszczają do świetlicy szkolnej.

III Termin konkursu

 • Prace należy dostarczyć do 15.12. 2023r.
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora 18.12.2023r.
 • Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które będzie można odebrać osobiście do 5.01.2024r.

IV Cele konkursu

 • Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne
 • Rozwijanie radości tworzenia i odkrywania możliwości własnych dziecka
 • Kształtowanie postawy otwartej na wielokulturowość, w tym rozwijanie zainteresowania uczniów tradycjami kulinarnymi różnych krajów świata

V Warunki uczestnictwa

 • W konkursie biorą udział chętni wychowankowie wrocławskich świetlic
 • Uczestnik dostarcza pracę w formie płaskiej lub przestrzennej zainspirowaną tradycjami kulinarnymi Ameryki Północnej i Południowej, wykonaną dowolną techniką plastyczną na adres organizatora (SP 50 Wrocław)
 • Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach: praca płaska i przestrzenna
 • Z jednej placówki szkolnej mogą być dostarczone 3 prace konkursowe, które należy opisać drukiem i podpiąć na odwrocie pracy
 • Kryterium oceny będą:

- trafność i poprawność ukazania tematu pracy,

- jakość wykonania,

- oryginalność i pomysłowość.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 717986854 wew. 202.

Załączniki:
Pobierz plik (zgoda konkurs.doc)Zgody konkursowe[Zgody konkursowe]84 kB

Kampania "Trzymaj się PROSTO" boy 6707729 640

 

 

Początek listopada upłynął w całej szkole jak  i w naszej świetlicy pod hasłem
zdrowia. W tym czasie cała społeczność świetlicowa z wielkim zaangażowaniem pokazała
jak dbać o zdrowie, by w zdrowym ciele na długo zagościł zdrowy duch.
Głównym celem zajęć świetlicowych była promocja zdrowego stylu życia,
właściwego odżywiania, prawidłowej postawy podczas siedzenia i wykonywania
codziennych czynności a także zwrócenie uwagi na ogromną rolę aktywności fizycznej
wśród dzieci i młodzieży.
W trakcie kampanii ,,Trzymaj się prosto’’ odbyły się zajęcia  bogate w pogadanki,
filmy edukacyjne oraz uczniowie wykonali bardzo ciekawe prace plastyczne -
,,Talerze pełne zdrowia’’.

Słoneczna, listopadowa aura pozwoliła uczniom na uczestnictwo w zajęciach sportowych, ćwiczeniach gimnastycznych i zawodach na świeżym powietrzu. 

 
 
IMG 0547
 
IMG 0546
IMG20231109121833 IMG20231108133354 IMG 0532